Världens ensammaste folk

Myt eller sanning?

Det sägs att vi svenskar är världens mest ensamma folk. Vi bor ensamma i större utsträckning än människor i andra länder, vi värnar vårt oberoende och familjen har mindre inflytande på oss än i övriga världen.
Men gör det oss till världens mest ensamma folk?
I det här reportaget utmanar vi bilden av svensken som en figur som ensam vandrar genom livet, låser dörren om sig och hyllar sin självständighet.

DEN SVENSKA ENSAMHETEN


Vi svenskar lever själva – men känner oss inte ensamma


TEXT: ÅSA PASSANISI FOTO: JONAS ENG

Ensamhet är en stor och komplicerad fråga. Inte minst i Sverige. För här ser den inte ut som någon annanstans.
Det menar forskaren Filip Fors, som studerat och jämfört den svenska ensamheten med den europeiska.
– Vi är ett mycket ovanligt folk med ovanliga relationsmönster.

B

ilden av svensken är ofta något grå och sorgsen. En kylslagen och ensam vandrare som sätter sig långt ifrån andra i bussen, en dam som gluttar på grannarna genom persiennerna. Någon som vågar prata först efter tre glas vin.

Visst, det kanske stämmer. Vi beter oss ibland som om vi vore ensamma.
Men vårt sätt att leva är inte ett kvitto på att vi är folkskyggare än andra, visar ny forskning.

– Däremot är vi annorlunda. Vi värnar vårt oberoende och respekterar varandras integritet, säger Filip Fors.

Filip Fors.

Enligt en stor europeisk studie – som bygger på omfattande intervjuer med flera tusen européer – så känner sig svensken faktiskt nästan minst ensam av alla.

Hur kan det vara så – i ett land med världens högsta skilsmässostatistik, där så många medborgare bor ensamma, och inte tycker att släkten är så viktig?
Filip Fors som har skrivit rapporten ”Den svenska ensamheten: Om hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande,” tillsammans med kollegan Bengt Brulde, förklarar:

– I Sverige är vi inte bundna till familjen på samma sätt som exempelvis italienare. Det ger oss frihet att välja vilka relationer vi vill ha och detta förklarar förmodligen varför vi känner oss mindre ensamma, säger han.

Faktum är att svensken – hur ensam hen än ter sig – ofta har fler vänskaprelationer än människor i andra länder. Dessutom visar forskning att vi är mer nöjda med våra sociala nätverk än personer i länder som förespråkar traditionella familjestrukturer.

Antalet enhushåll i ett land är alltså inte ett bra mått på hur ensam en viss befolkning känner sig.

Myten om den ensamma svensken är med andra ord död nu?
– Nej, men ensamhet är en mer komplicerad fråga än så. Här i Sverige lever många ensamma men upplever att de har ett stort socialt nätverk.

Samtidigt finns det många som är i en relation och upplever att de saknar ett nätverk.

Bland oss svenskar är känslan av att sakna socialt stöd nästan lika vanlig hos sammanboende som hos singlar – vilket ännu mer belyser hur viktig vänskap faktiskt är för svenskarnas välbefinnande.

– Att sakna vänner får oss att må sämre än att sakna en partner. Och det här gör att män är mer utsatta än kvinnor, eftersom män inte är lika bra på att vårda sina vänskapsrelationer som kvinnor.

Ensamhetens olika ansikten

• Män är mer ensamma än kvinnor. Enligt SCBs levnadsundersökning saknar var femte man en kompis.

Människor som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö känner sig mer ensamma än övriga befolkningen.

Personer som är inåtvända, emotionellt instabila, antagonistiska och impulsiva är mer ensamma än utåtriktade, emotionellt stabila, vänliga och samvetsgranna personer.

Äldre människor känner sig mindre ensamma än yngre trots att de umgås mindre med sina vänner. Äldre svenskar känner sig dessutom mindre ensamma än sydeuropéer i motsvarande ålder.

Medelinkomsttagare är mer ensamma än låg- och höginkomsttagare, samtidigt upplever sig arbetslösa som mer ensamma än personer som arbetar.

Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1348 intervjuer bland allmänheten under perioden 9–15 februari 2016 och är genomförd som en webbundersökning.